Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 
Kasko Hasar Prosedürü
Trafik Hasar Prosedürü
Oto Harici Diğer Sigortalar Hasar Prosedürü
 
Kasko Hasar Prosedürü
Şirketimizden geçerli bir kasko poliçeniz olması durumunda, kaza anında yapılması gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- 01/04/2008 tarihinden itibaren, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, aralarında anlaşma sağlamaları halinde, aşağıda örneği bulunan kaza tesbit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabileceklerdir.
Ancak, anlaşma sağlanamaması durumunda, yetkili mercilere başvurularak, kaza tesbit tutanağı ve alkol raporu tanzim ettirilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki durumlarda, kaza tesbit tutanağının , kazaya karışan sürücüler tarafından düzenlenmeyip, yetkili mercilerin çağrılması zorunludur.

- Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile
motorlu araç kullanılıyorsa
- Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
- Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
- Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
- Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
- Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
- Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
- Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa
Maddi hasarlarda anlaşma sağlanması halinde sürücülerce düzenlenecek kaza tesbit tutanağını indirmek için tıklayınız.
2- Aracın, meydana gelen hasardan dolayı,hareket edemez durumda olması halinde, (hususi-binek, hafif ticari) 212 346 0 666 numaralı telefonu (Turassist) arayarak,7 gün 24 saat çekici hizmeti alabilirsiniz.

3- Aracın yürür durumda olması halinde, poliçeyi yaptırmış olduğunuz acentenize ya da iletişim bölümünde yer alan telefonlardan genel müdürlük, bölge müdürlüklerimiz ve Genel Servislere ihbarda bulunarak,hasar dosyası açtırılıp,eksper talep edilmesi gerekmektedir.

4- Aracın hasarını tesbit için görevlendirilen ekspere,kaza ile ilgili polis tutanağı,alkol raporu,araç ruhsatı,sürücü ehliyeti ve araç sahibi banka hesap bilgileri mutlaka verilmelidir.

5- Aracınızdaki hasar "CAM KIRILMASI" ise, 7 gün 24 saat 212 315 01 39 numaralı telefondan Turassist kanalı ile hizmet alabilirsiniz. Asistans hizmetimiz aracılığıyla, anlaşmalı servis ağını kullanan müşterilerimizin,2.hasarına kadar hasarsızlık indirimi bozulmayacak,3.hasarda hasarsızlık indirimi yanacaktır.

Bu sistemi kullanmayan müşterilerin,ilk cam hasarlarında dahi hasarsızlık indirimi yanacaktır. Bu sistemi kullanmayan, %50 ve %60 hasarsızlık indirimine sahip müşterilerimizin, hasarsızlık indirimi 1.hasarda bir kademe aşağı çekilecek, ikinci hasarda yanacaktır.

6- Bu sayfada, belirtilen evraklar dışında, dosya durumuna göre, ek belgeler de tarafınızdan talep edilebilecektir.

7- İletişim adres ve telefonlarımız için tıklayınız.
  Başa Dön  
 
Trafik Hasar Prosedürü
Trafik kazası sonrası zarar gören sayın müşterilerimiz;
Şirketimize Trafik Sigorta Poliçesi ile sigortalı bir aracın, kusurlu bulunarak, size ya da aracınıza zarar vermesi durumunda yapılması gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- 01/04/2008 tarihinden itibaren, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, aralarında anlaşma sağlamaları halinde, aşağıda örneği bulunan kaza tesbit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabileceklerdir.
Ancak, anlaşma sağlanamaması durumunda, yetkili mercilere başvurularak, kaza tesbit tutanağı ve alkol raporu tanzim ettirilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki durumlarda, kaza tesbit tutanağının , kazaya karışan sürücüler tarafından düzenlenmeyip, yetkili mercilerin çağrılması zorunludur.

- Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile
motorlu araç kullanılıyorsa
- Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
- Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
- Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
- Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
- Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
- Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
- Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa
Maddi hasarlarda anlaşma sağlanması halinde sürücülerce düzenlenecek kaza tesbit tutanağını indirmek için tıklayınız.
2- Hasar halinde, genel müdürlük ve bölge müdürlüklerimize ihbarda bulunarak,hasar dosyası açtırılıp,eksper talep edilmesi gerekmektedir.

3- Aracınızda hasar meydana gelmesi halinde,aracı bir servise çekerek,kaza ile ilgili polis tutanağı, varsa ifade tutanakları, her iki araca ait ruhsat, her iki sürücüye ait ehliyet fotokopileri ile alkol raporlarını hazır bulundurmanız gerekmektedir.

4- Şirketimize yapılacak yazılı, sözlü tüm başvurularda ve araç ekspertizlerinde, hak sahiplerinin adres,telefon ve banka hesap bilgilerinin şirketimize ya da görevli ekspere bildirilmesi gerekmektedir.

5- Trafik kazası sonucu yaralanmanız halinde, kaza ile ilgili tüm evraklara ek olarak, tedavi masraflarınıza ilişkin fatura asılları ve doktor raporlarını şirketimize gönderilmelidir.

6- Olayda "vefat" meydana gelmesi halinde, kaza ile ilgili tüm evraklara ek olarak, veraset ilamı,nüfus kaydı,gelir belgesi, sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan gelirlere ilişkin belgeleri şirketimize gönderilmelidir.

7- Trafik kazası sonucu , kalıcı maluliyet durumu meydana geldi ise, kaza ile ilgili tüm evraklara ek olarak, kalıcı maluliyet oranını bildirir sağlık kurulu raporu ve gelir belgesini şirketimize gönderilmelidir.

8- Bu sayfada, belirtilen evraklar dışında, dosya durumuna göre, ek belgeler de tarafınızdan talep edilebilecektir.

9- İletişim adres ve telefonlarımız için tıklayınız.
  Başa Dön  
 
Oto Harici Diğer Sigortalar Hasar Prosedürü
Yaralanma ile Sonuçlanan Kazalar

Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu Şirketimize gönderir.Hasar raporu Şirketimiz tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrakları sigortalıdan isteyerek ile hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar.

Hasarda aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir;
- Poliçe ve varsa zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasar yeri ve tahmini hasar miktarı sigorta şirketine bildirilmelidir.
- Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gerekir.
- Tüm hasarlarda mutlaka bir resmi rapor ( trafik kaza zaptı, karakol müracaat ve görgü tutanağı vs. gibi) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Raporun mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir. Sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete derhal intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.
- Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.
- Hasarın meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilatı makbuz ile yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde hasar ödenmez.

Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler
1. Poliçe ve zeylname numaraları,
2. Sigortalı isim ve/veya unvanı,
3. Sigortanın başlangıç - bitim tarihleri,
4. Sigorta bedeli,
5. Hasar tarihi,
6. Hasar yeri,
7. Hasarın mahiyeti,
8. Tahmini hasar miktarı,
9. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi.

Hasarda istenen belgeler ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

  Başa Dön