Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   


 
  Ürün Özeti Kapsamlar Merak Ettikleriniz
Merak EttiklerinizC.E.V.İ.Z. (Cihaz Ekipman ve İş Durması Zararları) Sigortası nedir? C.E.V.İ.Z. poliçesinin hedef sigortalı kitlesi kimlerdir? C.E.V.İ.Z. sigortası ile neler teminat altına alınabilir? C.E.V.İ.Z. Sigortası’nın teminat ve kapsadığı sigortalanabilir varlıklar bazında ECS ve Yangın Sigortası ile farklılıkları nelerdir?
Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve çokça bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma yapmak işimizi kolaylaştıracaktır.

Sigortalanır Varlıklar  /   Muafiyetler   /   Riskler

C.E.V.İ.Z.

E.C.S.

Yangın

                                  Sigortalanabilir Varlıklar

Elektronik Cihazlar (ofis ekipmanları, makineler, haberleşme cihazları, tıbbi cihazlar, bilgi işlem ekipmanları, grafik-baskı ekipmanları vb.)

Var

Var

Yok

Demirbaş – dekorasyon (masa, sandalye, dolap, boya, badana vb.)

Var

Yok

Var

Liste zorunluluğu

Yok

Var

Yok

                                           Muafiyetler

Muafiyet (yangın, yıldırım, infilak, fırtına, dahili su, yer kayması, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, sel - su baskını, kar ağırlığı, duman)

Yok

Var

Yok

Muafiyet (bozulmalar, kullanıcı hataları, hırsızlık, yıldırımın endirekt etkileri, elektriksel hasarlar, çalışma hataları)

Var

Var

----
(Teminat Yok)

Muafiyet (deprem, GLKHH, T)

Var

Var

Var

                                          Teminatlar

 

C.E.V.İ.Z.

E.C.S.

Yangın

İhmal, hatalı kullanım, işletme hataları

Var

Var

Yok

Deprem

Var

Ek Teminat

Ek Teminat

GLKHH, T

Var

Ek Teminat

Ek Teminat

Hırsızlık, soygun, gasp

Var

Var

Yok

Açık alevle yangın

Var

Var

Var

Açık alevsiz yangın (kavrulma, alazlanma)

Var

Var

Yok

Duman

Var

Var

Ek teminat

Patlama (infilak)

Var

Var

Var

İçe patlama (implosion)

Var

Var

Yok

Direkt yıldırımın etkileri

Var

Var

Var

Hava taşıtları çarpması

Var

Var

Ek teminat

Kara taşıtları çarpması

Var

Var

Ek teminat

Dahili su

Var

Var

Ek teminat

Sprinkler sızıntısı

Var

Var

Ek teminat

Sel / su baskını

Var

Var

Ek teminat

Yeraltı suyu yağmur suyu

Var

Var

Yok

Nem, korozyon (paslanma) , don olayı

Var

Var

Yok

Fırtına

Var

Var

Ek teminat

Dolu

Var

Var

Yok

Enkaz kaldırma masrafları

Var

Ek teminat

Ek teminat

Tüpler için tüm riskler

Var

Ek teminat

Yok

Yurt içi seri nakliye – fazla mesai, tatil ücret ve zamları

Var

Ek teminat

Ek teminat

İskele, merdiven ve inşaat işleri

Var

Ek teminat

Yok

Otomatik bedel artışı

Var

Yok

Yok

Endirekt yıldırımın etkileri

Var

Var

Yok

Aşırı voltaj, indüklenme

Var

Var

Yok

3. Şahısların vereceği zararlar

Var

Var

Ek teminat

Pert hasarda yeniye göre ikame teminatı

Var

Yok

Yok

Taşınabilir elektronik cihazlar

Var

Ek teminat

Yok

C.E.V.İ.Z. Sigortası’nın seçimli teminatları nelerdir? İş Durması Teminatı neleri kapsar, tazminat süresi ve limiti nedir?
C.E.V.İ.Z. kapsamında iş durması teminatı poliçede Maddi Zararlar Teminatı olması şartıyla verilebilmektedir.
Maddi Zararlar Teminatı verilen C.E.V.İ.Z. poliçelerinde Maddi Zararlar Teminatı kapsamına girecek bir sebepten dolayı sigortalının faaliyetinin durması veya aksaması nedeniyle oluşacak kar kayıpları bu teminatın konusunu oluşturur. Tazminat süresi; bu teminat kapsamında bir hasar oluşması sonucunda hasarın ve kaybın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma ve aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile sınırlıdır.
(Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat; Olay Başına; Maddi Zararlar Teminatı Sigorta Bedeli’nin % 50’si ve yıllık toplam azami 100.000.- USD ile sınırlıdır.)
C.E.V.İ.Z. Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl tespit edilmelidir?
Sigorta Bedeli, genel şartlar gereği yeniye göre ikame masrafları olmalıdır. Yeni İkame Bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşur:
Cihazın / demirbaşın yenisinin satın alış bedeli
+
Her türlü nakliye masrafları
+
Gümrük, resim, vergi ve harçlar
+
Montaj masrafları Seçilen teknoloji grubuna göre cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyona ait bedellerin tümünün toplamı yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınarak hesaplanacaktır. Aksi takdirde eksik sigorta söz konusu olacaktır. Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu cihazın/demirbaşın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.
C.E.V.İ.Z. Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler? C.E.V.İ.Z. Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır? C.E.V.İ.Z. Sigortası yapılabilmesi için şartlar nelerdir?

 
Genel Şartlar
Broşür