Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   


 
  Ürün Özeti Teminatlar Merak Ettikleriniz
Teminat Kapsamı
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden dolayı üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar ekli Munich Re Professional Indemnity Policy for Accountants Wording'i, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Klozu ve belirtilen özel şartlar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alır.

MAPFRE GENEL SİGORTA Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın Önemli Özellikleri

- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen sigortalının kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.
- Bu sigorta, sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu, bu tazminatın sigortalıya rücu etmesi durumunu da teminat altına alır.
- Sigortalının bağımsız denetim faaliyetleri teminat kapsamındadır.
- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri, olay başı ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.
- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem  ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın, her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri,  olay başı ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.

 
Genel Şartlar
Başvuru Formu
Hasarsızlık Beyanı